Fork me on GitHub

Het concept

Het concept is bedacht door Wubbo Ockels. Zie het citaat van het interview uit Texel Weekend waarin Ockels het concept toelicht.

De veerdienst TESO verbruikt de helft van het totale energieverbruik van Texel. De bootdienst vaart met moderne schepen die reeds gebruik maken van dieselelektrische aandrijving. De elektriciteit wordt nu opgewekt door diesel generatoren aan boord. Diesel generatoren zijn zeker niet de beste manier om elektrische energie te maken, maar aan boord is er nu geen ander alternatief.

Om toch zonder uitstoot te kunnen varen is een voorraad van elektrische energie nodig aan boord.

Mobiele Accupakketten

De voorraad elektrische energie nodig voor de overtochten is beperkt. Om toch te kunnen varen op basis van schone en groene elektriciteit is het mogelijk om dit te realiseren met behulp van zogenaamde mobiele accupakketten in de vorm van een lading accu’s op een vrachtwagen.

Een vrachtwagen met accu’s rijdt aan boord en verleent de elektromotoren de energie voor de voortstuwing. Aangekomen aan de overkant, rijdt de gedeeltelijk ontladen vrachtwagen van boord en een andere, volgeladen vrachtwagen neemt zijn plaats in zodat de veerboot voldoende energie heeft om terug te keren. De vrachtauto’s dan worden weer opgeladen tijdens de periode op het land. De dieselgenerator aan boord vervult de functie van backup en kan worden ingezet als er behoefte is aan extra vermogen, bijvoorbeeld bij storm.

Business Case

Er zijn 5.500 retourovertochten per jaar, waarbij per overtocht 700 kWh nominaal en zo’n 250 kWh voor versnellingen en vertragen wordt gebruikt, in totaal dus ongeveer 1MWh. Het totale verbruik van diesel per jaar is bijna 3 miljoen liter (kosten 2 miljoen euro, maar in de toekomst gaat deze prijs alleen maar omhoog). Het totale gebruikte aantal KWh’s is 11,000,000 kWh. De kWh prijs is daarmee uit te rekenen en komt neer op ca. 0.27 Euro per kWh.

Groene stroom is al te koop voor 0.06 Euro per kWh. Natuurlijk treden er allerlei verliezen op bij het verbruik van de energie. Toch is een gunstige business case aannemelijk als een groot deel van de elektrische energie door accu’s wordt geleverd. Het is immers veel goedkoper om deze met groene stroom op te laden. Deze stroom kan onder andere door Texel Energie worden geleverd waardoor de effectieve CO2-uitstoot met één stap significant is verminderd.

Een eenvoudige schatting laat zien dat de investering wellicht binnen een klein aantal jaren is terug verdiend. Een jaarlijkse besparing met bijvoorbeeld een rendementsverlies van 50% kan meer dan 1 miljoen euro zijn (exclusief investerings en exploitatie kosten)

Overige voordelen

Het laadstation en de accupakketten kunnen onderdeel uitmaken van een overkoepelend systeem voor duurzame energieproductie op Texel. Immers het is voor een effectieve en duurzame productie van belang opslagcapaciteit te creëren. De zon schijnt immers niet ‘s nachts en wind is ook variabel. De door Ockels voorgestelde opslag heeft reeds een grootte die van belang is voor het hele eiland. Door de accupakketten aan het elektrische netwerk aan te sluiten ontstaat een belangrijke voorziening om het net te stabiliseren. Hiermee worden de extra kosten, die gepaard gaan bij inkoop van piekvermogen, verminderd.

TESO kan een belangrijke aanjager zijn en klant worden van de duurzame energieproductie door Texel Energie. Volgens Ockels faciliteert TESO daarmee een versnelde invoering van de duurzame energieproductie op het eiland, en daar hebben alle Texelaars voordeel van.