Fork me on GitHub

Het kompas op elektrisch varen!

Waarom is het concept zo interessant om zo snel mogelijk te realiseren? Omdat de business case veelbelovend lijkt.

  • De business case lijkt veel belovend, dat wil zeggen de levering van groene en schone energie is direct goedkoper dan de huidige brandstof (diesel).
  • Met de jaren wordt door de stijgende brandstofprijzen de business case steeds gunstiger.
  • De uitvoering is simpel, praktisch en uitvoerbaar met de huidige technologie.
  • De TESO is potentieel een grote klant met uitzicht op langdurige continu├»teit.
  • Het concept levert een substanti├źle bijdrage aan het doel: Texel in 2020 energieneutraal. Immers het energieverbruik van de TESO is ongeveer de helft van het totale energieverbruik van heel Texel.

blog comments powered by Disqus